Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – červen 2017

Související stránky

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat 22. 6. 2017, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz nejpozději do 26. 5.  2017.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 9. 6. 2017.

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.