Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – červen 2016

  • Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat dne 7. 6. 2016, (podle počtu přihlášených studentů).
  • Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie č. dv. 381NB nejpozději 2. 5. 2016.
  • Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 31. 5. 2016.