Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – červen 2015

Související stránky

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat dne 15.6.  nebo  16. 6. 2015, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 8. 6. 2015 .