Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden 2016

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie  č. dv. 381NB nejpozději 9. 12. 2015
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky  se budou konat  27. 1. 2016 podle počtu přihlášených
  • obhajoby se budou konat 27. 1. 2016 případně 28. 1. 2016 dle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky 20. 1. 2016
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 4. 1.  2016 na katedře v  úředních hodinách. Při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.