Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2018

Související stránky

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 27. 4. 2018.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSISu a dalším.
  • státní zkoušky  a obhajoby se budou konat 12.6.2018 a 13.6.2018  podle počtu přihlášených.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky 5. 6. 2018, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 14. 5. 2018 na katedře v úředních hodinách. Při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSISu.