Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2017

Pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague