Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2017

Související stránky

Pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní zkoušku a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 2. 5. 2017.
  • Je   nutné přihlásit se na státní zkoušku a obhajobu diplomové práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS.
  • státní zkoušky a obhajoby se budou konat 12. 6. a 13. 6. 2017 podle počtu přihlášených.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky    nejpozději do 2. 6. 2017.
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 15. 5. 2017 na katedře v úředních hodinách. Při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS.