Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2015

Související stránky

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 24. 4. 2014.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším.
  • státní zkoušky  se budou konat 10.6. 2015 podle počtu přihlášených.
  • obhajoby se budou konat 11. 6 . 2015.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky 2.6 . 2015.
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 15. 5. 2015 na katedře v úředních hodinách. Při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISISu.