Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2016

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie č. dv. 381NB nejpozději 2. 5. 2016
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky a obhajoby se budou konat  14. 6. a 15.6. 2016 podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky do 31. 5. 2016
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 13. 5. 2016 na katedře v  úředních hodinách. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.