Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2015

Související stránky

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 24. 4. 2015. Je nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším.
  • státní zkoušky a obhajoby se budou konat  24. 6. a  25.6.  2015 podle počtu přihlášených.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 12. 6. 2015.
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 22. 5. 2015 na katedře v úředních hodinách. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISISu.