Sborník příspěvků
ISBN 978-80-245-2166-4
RELIK 2016
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2016

Obsah

Zkratky sekcí v sloupci "Sekce":

  • R - Reprodukce lidského kapitálu – vazby a souvislosti
  • M - Mladí vědci

Název článku
Autor, Spoluautoři
Sekce Strany Stažení
Príjmová nerovnosť a spotreba v SR R pp.3-18 Stáhnout
Mária Antalová
The banking sector and its human resource development trends in Lithuania R pp.19-29 Stáhnout
Arturas Balkevičius
Characteristics of Mentoring Practice Based on the Opinion of Hungarian Employees (Based on Empirical Study) R pp.30-40 Stáhnout
Andrea Bencsik, Ágnes Csanádi, Gabriella Horváth-Csikós, Tímea Juhász
The personality types and motivation R pp.41-49 Stáhnout
Renáta Machová, Andrea BENCSIK, Andrej HEVESI
Wages in the Czech Agricultural Sector: Comparison with Industrial and Construction Sector R pp.50-69 Stáhnout
Diana Bílková
Symbiotic Managerial Spiral of Motivation and Key Processes of Human Potential Development R pp.70-81 Stáhnout
Martina Blašková, Rudolf Blaško, Kristína Tršková
Human resource management in Central Europe: Labor market situation in Slovakia and Hungary R pp.82-92 Stáhnout
Zoltán Bodó
Statistics of Adult Health in Visegrad Countries R pp.93-101 Stáhnout
Kornélia Cséfalvaiová, Ondřej Šimpach
Analysis of the economic and non-economic convergence between countries by examining the Human Development Index M pp.102-112 Stáhnout
Martin Dluhoš
Influence of Bata management system for the reproduction of human capital M pp.113-123 Stáhnout
Marcela Galovská
The assessment of the impact of selected tax system elements on choosing a business form in Slovak Republic R pp.124-133 Stáhnout
Norbert Gyurián, Angelika Kútna
Actual HR issues in small and medium-sized enterprises R pp.134-144 Stáhnout
Dániel Halasi
Demografické faktory související s celkovou PA žen před graviditou a v jejím průběhu M pp.145-156 Stáhnout
Petra Horáčková, Pavla Erbenová
Higher education and regional unemployment: Is there any relation between them? R pp.157-168 Stáhnout
Ján Huňady, Peter Pisár
Regionálne disparity v populačnej dynamike na Slovensku R pp.169-180 Stáhnout
Dana Jašková
Predikovatelnost vývoje uchazečů na základě požadavků a předpokladů R pp.181-191 Stáhnout
Zbyněk Jeřábek
Participácia striebornej populácie v oblasti neplatenej domácej práce R pp.192-200 Stáhnout
Alena Kaščáková
Financial analysis of company based on evaluation models M pp.201-208 Stáhnout
Miroslav Klimek, Zuzana Hajduová
Human and Social Capital in Elementary Education R pp.209-220 Stáhnout
Renata Klufová, Jiří Kokštein, Zuzana Dvořáková-Líšková
E-government sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím. R pp.221-231 Stáhnout
Elza Kočíková
Review of human resource practices resarch approaches linked to the organizational performance R pp.232-240 Stáhnout
Anton Korauš, Zuzana Kaščáková
Koučing ako efektívny nástroj reprodukcie ľudského kapitálu R pp.241-254 Stáhnout
Veronika Jenčová, Antonín Korauš, Andrea Gaal
Human capital in project risk management R pp.255-262 Stáhnout
Gabriela Kormancová
Industry 4.0: The impact of the digitization of economic activities into the world of work R pp.263-272 Stáhnout
Magdalena Kotýnková
The changing labor market of older workforce: Czech Republic, period 2005 – 2015 R pp.273-284 Stáhnout
Magdalena Kotýnková, Vojtěch Krebs, Olga Virtová
Current trend in human resources in the sector of agriculture in the Slovak Republic R pp.285-292 Stáhnout
Marián Kováčik, Ondrej Beňuš, Pavol Schwarcz, Monika Bumbalová
Starnutie populácie a jej vplyv na politiku zamestnanosti R pp.293-306 Stáhnout
Emília Krajňáková
Migrační politiky M pp.307-314 Stáhnout
Daniela Krbcová
Materiálna deprivácia detí R pp.315-324 Stáhnout
Vier Labudová
Innovation performance and innovation potential of regions and its measurement R pp.325-337 Stáhnout
Erika Ľapinová, Martin Varga, Beata Šarkanová
Motivation in for profit and non-profit organisations R pp.338-345 Stáhnout
Kateřina Legnerová
Manažment zdravotnej starostlivosti seniorov R pp.346-356 Stáhnout
Vanda Lieskovska, Peter Pavlov, Vladimír Gábor, Megyesiová Silvia
Relationship between knowledge sharing and emotional intelligence R pp.357-366 Stáhnout
Viktória Magyar-Stifter
Professional development of public administration employees and its impact on governance R pp.367-378 Stáhnout
Renáta Machová
Alternativní formy zaměstnání v rodinných firmách R pp.379-391 Stáhnout
Helena Marková
Vývoj zamestnanosti v bankovom sektore na Slovensku R pp.392-407 Stáhnout
Silvia Megyesiová, Anna Rozkošová
A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia R pp.408-417 Stáhnout
Jan Mertl
Human Resources Management in Global Entrepreneurial Environment R pp.418-427 Stáhnout
Ladislav Mura
Combating the ageing of the farmers in the Czech Republic and Slovak Republic: Evidence from Rural Development Programmes R pp.428-436 Stáhnout
Marie Pechrová
Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace? R pp.437-446 Stáhnout
Ladislav Průša
Estimating the Health Status of a Population: Health State Curves and Survival Curves R pp.447-457 Stáhnout
Christos Skiadas
Methodological and Applied Issues in Estimating the Health Status of a Population R pp.458-468 Stáhnout
Konstantinos Zafeiris, Christos Skiadas
Differences in the specific character traits between potential young entrepreneurs and other young people. Case study from Slovakia R pp.469-483 Stáhnout
Monika Sobeková Majková, Aleksandr Ključnikov
Problémy zamestnávania pracovníkov v malých a stredných podnikoch v SR R pp.484-494 Stáhnout
Paulína Srovnalíková, Elena Šúbertová
Analýza využívania IKT v domácnostiach na Slovensku R pp.495-508 Stáhnout
Iveta Stankovičová, Vladimíra Želonková
Vplyv technológií na nezamestnanosť R pp.509-517 Stáhnout
Beáta Stehlíková
Human resource management at multinational companies in light of Central and Eastern European researches R pp.518-527 Stáhnout
Adam Szobi, József Poór
Fundamental elements of human capital needed to succeed on the labour market R pp.528-536 Stáhnout
Martin Šikýř, Jana Marie Šafránková
Odvětvová struktura zaměstnanosti a mezd v ČR před rokem 1990 R pp.537-547 Stáhnout
Jaroslav Sixta
Income inequality and income polarisation in Slovakia R pp.548-558 Stáhnout
Silvia Šipikalová
Regionálne rozdiely v charaktere plodnosti v Česku a na Slovensku R pp.559-571 Stáhnout
Branislav Šprocha, Luděk Šídlo
Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia R pp.572-581 Stáhnout
Marek Švec, Adam Madleňák
Open innovation models as the source of innovation and sustainable growth of the SMEs R pp.582-596 Stáhnout
Lenka Theodoulides
Active labor market policy and its impact on selected business sectors R pp.597-606 Stáhnout
Zuzana Vincúrová
The examination of motivational factors of chosen generations R pp.607-619 Stáhnout
Dominika Vlacseková, Silvia Tóbiás Kosár
Vliv finanční krize na pojistné modely v sociálních systémech R pp.620-629 Stáhnout
Mirka Wildmannová
Some observations on the recent mortality trends in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. R pp.630-640 Stáhnout
Konstantinos Zafeiris
Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a seniorů v ČR R pp.641-653 Stáhnout
Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček
Investovanie do rozvoja ľudského kapitálu ako determinant ekonomického rastu R pp.654-666 Stáhnout
Anna Marhefková