Předměty a jejich sylaby

4DM414 Aktuárská demografie
4DM409 Aplikovaná demografie
4DM419 Aplikovaná demografie
4DM301 Bakalářský seminář
4DM222 Demografická praktika pro statistiky
4DM416 Demografické modely
4DM223 Demografický seminář
DEM901 Demografie
4DM251 Demografie I (v angličtině)
4DM501 Diplomový seminář
4DM415 Ekonomická demografie I
HSD_O Hosp. a sociál.statistika a demografie
4DM401 Obecná demografie
4DM413 Regionální demografie
4DS Státní zkouška z vedlejší specializace
EDE Státní zkouška ze studijního oboru
SED Státní zkouška ze studijního oboru
4DM205 Úvod do demografie
4DM201 Základy demografie


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague