Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření ke kvalifikačním pracím

Související stránky

– Zadání tématu bakalářských prací musí být v systému ISIS 6 měsíců před plánovaným odevzdáním, nejpozději v prvním  týdnu výuky.

– Zadání tématu diplomových prací musí být v systému ISIS  6 měsíců před plánovaným odevzdáním, nejpozději v prvním týdnu výuky.

Sledujte prosím pokyny na webu KDEM (zejména Aktuální informace), jak postupovat např. při odevzdávání závěrečných prací (minimálně všichni studenti musí mít při odevzdávání prací splněné všechny náležitosti odevzdání práce – kompletně vyplněné zadání, vyplněné doplňující informace v obou jazykových verzích a definitivně potvrzeno odevzdání práce do systému ISIS, vyplněný návrh na oponenta práce). Dále musí být v systému ISIS student zapsán na příslušné mimosemestrální předměty. Dokud nejsou splněny tyto uvedené náležitosti, katedra práci nemůže přijmout.

V případě dotazů se obracejte na sekretariát katedry: paní Dana Zachariášová (kontakt ZDE)

Téma bakalářské nebo diplomové práce zadané od dubna 2014 na jiném než hlavním studijním oboru, pedagogem, který není z garantující katedry, povoluje (ve zcela výjimečných případech) na žádost studenta garant oboru. V případě povolení zpracovat téma zadané na jiném než hlavním studijním oboru musí být oponentem pedagog z hlavního studijního oboru a obhajoba musí probíhat též před zkušební komisí složenou z pedagogů hlavního studijního oboru.