Jednotný systém obhajob kvalifikačních prací statistických kateder

Od začátku kalendářního roku 2015 bylo statistickými katedrami FIS VŠE usneseno jednotné obhajování kvalifikačních prací. Usnesení se týká všech studentů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studijního programu. Tento systém je závazný a pro studenty je jeho účinnost platná počátkem obhajob kvalifikačních prací v LS akademického roku 2014/2015. Pokyny k psaní kvalifikačních prací a jednotnou šablonu pro přípravu ústní prezentace si studenti nastudují na webových stránkách KSTP v záložce ZDE.

Vedoucí příslušné kvalifikační práce upozorní své studenty v rámci pravidelných konzultací, aby nástup na tento jednotný systém proběhl bez obtíží. Student má sám povinnost svou kvalifikační práci aktivně a pravidelně konzultovat se svým vedoucím.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague