Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jednotný systém obhajob kvalifikačních prací statistických kateder

Související stránky

Od začátku kalendářního roku 2015 bylo statistickými katedrami FIS VŠE usneseno jednotné obhajování kvalifikačních prací. Usnesení se týká všech studentů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studijního programu. Tento systém je závazný a pro studenty je jeho účinnost platná počátkem obhajob kvalifikačních prací v LS akademického roku 2014/2015. Pokyny k psaní kvalifikačních prací a jednotnou šablonu pro přípravu ústní prezentace si studenti nastudují na webových stránkách KSTP v záložce ZDE.

Vedoucí příslušné kvalifikační práce upozorní své studenty v rámci pravidelných konzultací, aby nástup na tento jednotný systém proběhl bez obtíží. Student má sám povinnost svou kvalifikační práci aktivně a pravidelně konzultovat se svým vedoucím.