Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přednáška Olgy Karpecké na téma „Dotazníkové šetření jako zdroj měkkých vazeb mezi daty – Jak získat pomocí dotazníkového šetření doplňující informace pro interpretaci demografických dat“

Související stránky

Katedra demografie FIS VŠE a Spolek mladých statistiků vás zve na přednášku Olgy Karpecké na téma „Dotazníkové šetření jako zdroj měkkých vazeb mezi daty – Jak získat pomocí dotazníkového šetření doplňující informace pro interpretaci demografických dat“.

Přednáška se koná ve čtvrtek 3.3.2016 od 14.30 na místnosti SB 324.

(Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Tram – Husinecká nebo BUS – Nám. W. Churchilla)