Ing. Petra Dotlačilová

Ing. Petra Dotlačilová

Ing. Petra Dotlačilová

Interní doktorandka katedry demografie.
email: dotlacilova.petra@gmail.com
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

2002 – 2006: Gymnasium v Roudnici nad Labem

2006 – 2010: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Matematické metody v ekonomii, (Bc.)
Téma bakalářské práce: Užití lineárního programování
při řešení markovských rozhodovacích procesů

2010 – 2012: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navaz. magist. obor Ekonometrie a operační výzkum, (Ing.)
Téma diplomové práce: Demografický vývoj zemí
Evropské Unie

Vedlejší specializace Demografie a sociální analýza.

2012 – dosud: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika

Odborná činnost

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

Pedagogika

PC dovednosti

Jiné aktivity

Ostatní


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague