doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Docent katedry demografie.
e-mail: ladislav.prusa@vupsv.cz
NB 3. p., m. č. 377

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1977 – 1981: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor NHPL, titul Ing.

1988 – 1991: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor hospodářská politika, titul CSc.

1998: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor hospodářská politika, titul Doc.

Odborná činnost

Knižní monografie (vybrané)

Publikace v odborných recenzovaných časopisech s impact faktorem

Publikace v odborných recenzovaných časopisech (vybrané)

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Jiné aktivity

Oblasti odborného zájmu


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague