Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obor Ekonomická demografie a studijní plán

Související stránky

Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Studenti se hlouběji seznámí s problematikou demografických aspektů společenského a hospodářského vývoje a postavení obyvatelstva jako spotřebitele i jako tvůrce produktů a služeb. Pozornost bude věnována problematice lidského kapitálu a jeho měření a souvisejícím otázkám ekonomiky, vzdělávání a zdravotní péče.

Absolventi budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, možnosti jejich uplatnění jsou například v oblasti vytváření populačních prognóz na všech úrovních, v oblasti státní správy a samosprávy, ve státní statistické službě, v soukromém sektoru (firemní demografie, průzkum trhu, propagace), v ekonomické sféře (analýza důsledků stárnutí pracovní síly, ekonomických souvislostí migrace, analýza nezaměstnanosti), v sociální sféře (navrhování koncepcí sociální politiky s přihlédnutím k pokračujícímu stárnutí populace), ve zdravotnictví (zdravotnická prevence, zdravotnická statistika, analýza úmrtnosti a příčin úmrtí), ve vědecko-pedagogické oblast (možnost pokračování v doktorském studiu) či ve výzkumných pracovištích zaměřených na populaci a její vazby na oblast ekonomickou, sociální, zdravotní.

  fSZ – Předměty státní závěrečné zkoušky fakultní (t: 1)
Skupina předmětů povinných
DIP_D Obhajoba diplomové práce zkouška ECTS 6
 
  hP – Povinný předmět hlavní spec. (t: 1)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 51 kr.)
4DM414 Aktuárská demografie zkouška ECTS 6
4DM409 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 3
4ST431 Časové řady zkouška ECTS 6
4DM501 Diplomový seminář zkouška ECTS 3
4DM425 Ekonomická demografie II zkouška ECTS 6
5EN461 Ekonomie II zkouška ECTS 6
5EN411 Ekonomie II. zkouška ECTS 6
3MI411 Ekonomie II. zkouška ECTS 6
4ES508 Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje zkouška ECTS 3
4DM401 Obecná demografie zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika zkouška ECTS 3
4ST512 Vícerozměrná statistika zkouška ECTS 6
 
  hSZ1 – Předměty státní závěrečné zkoušky I (t: 1)
Skupina předmětů povinných
SED Státní zkouška ze studijního oboru zkouška ECTS 3
 
  hV – Vol. př. hlavní specializace (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 18 kr.)
4DM416 Demografické modely zkouška ECTS 6
4DM403 Demografický seminář II zkouška ECTS 3
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
4ES411 Hospodářská statistika zkouška ECTS 6
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu zkouška ECTS 3
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky) zkouška ECTS 3
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji zkouška ECTS 6
4DM404 Matematická demografie zkouška ECTS 6
4ES408 Národní účetnictví zkouška ECTS 3
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy zkouška ECTS 6
2SE103 Politická geografie zkouška ECTS 6
5RE503 Politika územního rozvoje zkouška ECTS 6
4ST416 Regrese pro pokročilé zkouška ECTS 6
4EK412 Simulační modely ekonomických procesů zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika zkouška ECTS 3
4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 zkouška ECTS 6
4IT382 Tvorba aplikací v MS EXCEL zkouška ECTS 6
4ST318 Základy statistiky (v angličtině) zkouška ECTS 3
4ST421 Životní pojištění zkouška ECTS 5

Návrhy témat prací:

Feminismus a porodnost

Populační politika v České republice

Populační opatření ve světě

Prognóza vývoje počtu žáků základních škol v malých lokalitách

Vývoj úmrtnosti a jeho důsledky pro penzijní připojištění

Výpočet střední délky života ve zdraví metodami vícestavové demografie

Zahraniční migrace, problémy jejího zjišťování, možnosti odhadu budoucího vývoje

Zachrání nás imigranti?

Vývoj ekonomické (pracovní) migrace v ČR

Možnosti odhadu migrace v malých územních celcích

Struktura dojížďky do zaměstnání ve vybraném podniku

Dopady stárnutí populace na financování zdravotní péče

Dopady stárnutí populace na vybraná ekonomická odvětví

Vliv stárnutí populace na oblast sociální péče v ČR

Demografické důsledky sociální politiky

Demografická analýza a prognóza malých územních celků

Populační vývoj vybraného regionu

Demografické studie pro podnikatelský záměr

Vliv demografického vývoje na nabídkovou stranu trhu práce

Demografický vývoj a projekce romské populace v České republice

Populační vývoj světa

Analýza demografických časových řad

Nástroje pro analýzu nonresponse ve výběrových šetřeních (aplikace na datech z vybraného výběrového šetření u domácností)

Analýza odpovědí a chování respondentů při opakovaných návštěvách panelových šetření

Problematika odlehlých pozorování ve výběrových šetřeních – metody pro detekci a metriky pro posuzování vlivu odlehlých pozorování, techniky pro práci s odlehlými pozorováními

Imputované nájemné – metody a postupy imputace, možnosti aplikace na podmínky českého trhu s bydlením

Analýza ekonomického chování sektoru nefinančních podniků, domácností a vládních institucí

Nepřímé metody odhadu makroagregátů

Koherence konjukturních ukazatelů a čtvrtletních národních účtů

Konjukturní průzkumy a jejich využití pro předpovídání vývoje ekonomiky

Návaznost na další stud. program:

doktorské studijní obory:
– Ekonometrie, Statistika (Fakulta informatiky a statistiky VŠE),
– Demografie (Přírodovědecká fakulta UK)