Mgr. Radka Štiková, Ph.D.

Externí spolupracovnice katedry demografie.
e-mail: radkarut@centrum.cz

Akademická kvalifikace

1997-2000 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (Praha): Bakalářské studium demografie a ekonomie

2000-2002 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (Praha): Magisterské studium ekonomie

2004-2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (Praha): Doktorské studium ekonomie. Téma dizertační práce: Selected Challenges of Fiscal Policy in the Czech Republic

Odborné kurzy

Kurzy MMF Joint Vienna Institute/ Institute Washington:

–    Macroeconomic Analysis and Policy (2004)
–    Macroeconomic Forecasting (2006)
–    Fiscal Policy: Fiscal Discipline, Institutional Considerations and Public Investment (2007)
–    Macroeconomic Management and Fiscal Policy Issues (2009)

Kurz Banque de France: Public Debt Management (2005)

Kurzy Bundesbank (Frankfurt):

–    Monetary Policy at Central Banks (2008)
–    X-12-ARIMA – Seasonal Adjustment of Economic Data (2008)

Pedagogická praxe a výzkumné aktivity

2008 – 2009: Universita Karlova, Fakulta sociálních věd (IES): Výzkumný pracovník (částečný úvazek)
2004 – 2008: Universita Karlova, Fakulta sociálních věd (IES): Výuka a výzkum

Research Institutional Framework task IES (2005-2010) Integration of the Czech economy into European Union and its development
Research Project CNB D2/05 – Distribution of Marginal and Average Effective Tax Rates
Research Project CNB D3/05 – Fiscal Policy Modelling in the Czech Republic

Zaměstnání

2002 – do současnosti: Česká národní banka, Sekce měnová a statistiky
2008 – 2010: Odbor měnové politiky a fiskálních analýz (Vedoucí týmu)
2004 – 2007: Odbor fiskálních analýz a Statistiky finančních účtů (Zástupce ředitele)
2002 – 2004: Odbor reálné ekonomiky (Ekonom)

Oblasti odborného zájmu

•    problematika stárnutí populace
•    penzijní systémy
•    fiskální politika
•    prognózy