Ing. Petra Dotlačilová

Externí doktorandka katedry demografie.
email: dotlacilova.petra@gmail.com
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

2002 – 2006: Gymnasium v Roudnici nad Labem

2006 – 2010: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Matematické metody v ekonomii, (Bc.)
Téma bakalářské práce: Užití lineárního programování
při řešení markovských rozhodovacích procesů

2010 – 2012: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navaz. magist. obor Ekonometrie a operační výzkum, (Ing.)
Téma diplomové práce: Demografický vývoj zemí
Evropské Unie

Vedlejší specializace Demografie a sociální analýza.

2012 – dosud: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika

Odborná činnost

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

 • DOTLAČILOVÁ, Petra, LANGHAMROVÁ, Jana, ŠIMPACH, Ondřej. Vybrané logistické modely používané pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na populace vybraných zemí Evropské unie [Selected logistic models used for leveling and extrapolate mortality curves and their application to the population of the EU countries]. Forum Statisticum Slovacum [online], 2012, vol. 8, no. 7, p. 21–25. Text in Czech. ISSN 1336-7420. URL: http://ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf.
 • ŠIMPACH, Ondřej, DOTLAČILOVÁ, Petra. Komponentní metoda s předpokládaným vývojem úmrtnosti, plodnosti a s alternativním odhadem neznámé migrace ve výuce demografických projekcí [Component Method with expected development of Mortality, Fertility and an Alternative Estimate of the Unknown Migration in the Teaching of Demographic Projections]. Forum Statisticum Slovacum [online], 2013, vol. IX, no. 1, p. 95–103. Text in Czech. ISSN 1336-7420. URL: http://ssds.sk/casopis/archiv/2013/fss0113.pdf.
 • ŠIMPACH, Ondřej, DOTLAČILOVÁ, Petra, LANGHAMROVÁ, Jitka. Možnosti testování sezonních jednotkových kořenů demografických časových řad v systému GRETL [The possibilities in testing of seasonal unit roots in demographic time series with GRETL system]. Forum Statisticum Slovacum [online], 2012, vol. 8, no. 7, p. 167–172. Text in Czech. ISSN 1336-7420. URL: http://ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

 • DOTLAČILOVÁ, Petra. The most frequently used models for extrapolating mortality curves and their application to the selected European Union countries. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: LÖSTER, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka (ed.). Reprodukce lidského kapitálu – Vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–11. ISBN 978-80-86175-82-9.
 • DOTLAČILOVÁ, Petra. Nejpoužívanější modely pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na populace vybraných zemí Evropské unie [The most frequently used models for extrapoleting mortality curves and their application to the selected EU countries]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–16. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-82-9.
 • DOTLAČILOVÁ, Petra. Rozdíly v úmrtnosti české a slovenské populace [The differences between mortality in the Czech and Slovak population]. Praha 14.02.2013. In: Vědecká konference doktorského studia FIS 2013 [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2013, p. 174–181. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1924-1.
 • DOTLAČILOVÁ, Petra, ŠIMPACH, Ondřej. Mortality in the Czech Republic from 1993 to 2010. Praha 22.05.2013 – 23.05.2013. In: Zdraví – výzvy a rizika [CD-ROM]. Praha : ČSÚ, 2013, p. 1–8. ISBN 978-80-245-1934-0.
 • DOTLAČILOVÁ, Petra, ŠIMPACH, Ondřej. Vybrané logistické modely používané pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a vliv použitých modelů na hodnotu sřední délky života [Selected logistic models used for balancing and extrapolation of mortality curve, and the impact of the models to the life expectancy]. Hradec Králové 19.02.2013 – 20.02.2013. In: Hradecké ekonomické dny 2013/I.Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, p. 110–114. Text in Czech. ISBN 978-80-7435-249-2.
 • ŠIMPACH, Ondřej, DOTLAČILOVÁ, Petra, LANGHAMROVÁ, Jitka. Logistic and ARIMA models in the Estimation of Life Expectancy in the Czech Republic. Jihlava 11.09.2013 – 13.09.2013. In: Mathematical Methods in Economics 2013 [CD-ROM]. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, p. 915–920. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • ŠIMPACH, Ondřej, DOTLAČILOVÁ, Petra. The seasonal unit roots in demographic time series and the possibilities of its exact testing. Hradec Králové 19.02.2013 – 20.02.2013. In: Hradecké ekonomické dny 2013/III. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, p. 426–432. ISBN 978-80-7435-251-5.

Pedagogika

 • od 2012, Výuka základních kurzů Statistiky 4ST201
 • od 2012, Výuka základních kurzů Demografie 4DM201
 • od 2013, Výuka základních kurzů Matematiky 4MM101

PC dovednosti

 • Optimalizační software (Lingo, MPL for Windows). Simulační software (Simprocess, Simul8). Statistický a ekonometrický software (SAS, GiveWin – PC-Give, SPSS)

Jiné aktivity

 • od 2013, členka České demografické společnosti

Ostatní

 • Držitelka řidičského oprávnění skupiny B
 • Jazyky: Angličtina, Francouzština (základy)