Ing. Martina Šimková, Ph.D.

Externí spolupracovnice katedry demografie.
email: martina.simkova@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

2002 – 2006: Gymnázium Strakonice

2006 – 2009: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Statistika a ekonometrie, titul Bc.
Téma bakalářské práce: Romové v České republice

2009 – 2011: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navazující magisterský obor Statisticko-pojistné inženýrství, titul Ing.
Téma diplomové práce: Prognóza ekonomicky aktivního obyvatelstva

Vedlejší specializace Demografie a sociální analýza

2011 – 2016: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika, titul Ph.D.
Téma disertační práce: Demografické stárnutí a jeho socio-ekonomické důsledky

Odborná činnost

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

  • ŠIMKOVÁ, Martina. Vývoj ekonomiky aktivního obyvatelstva v České republice [The development of economically active population in the Czech republic]. Forum Statisticum Slovacum, 2011, vol. 7, no. 7, p. 239–244. Text in Czech. ISSN 1336-7420.
  • ŠIMKOVÁ, Martina, SIXTA, Jaroslav. Vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku [The development of living standard of pensioners]. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, vol. 21, no. 3, p. 14–31. Text in Czech. ISSN 0572-3043.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

  • ŠIMKOVÁ, Martina. Sametová revoluce z pohledu demografického vývoje – ztráta či zisk [The Velvet revolution in terms of demografics the loss or profit?]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–11. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-82-9.
  • ŠIMKOVÁ, Martina, MAZOUCH, Petr. The projection of economically active population of the Czech Republic. Ladek Zdrój 31.08.2011 – 02.09.2011. In: Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Wroclaw : Publishing house of the Wroclav University of Economics, 2012, p. 212–220. ISBN 978-83-7695-292-5.
  • ŠIMKOVÁ, Martina, PETKOVOVÁ, Ludmila. Vývoj ekonomické aktivity a stárnutí populace [The development of economic activity and the aging of population]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 Reprodukce lidského kapitálu. Slaný : Melandrium, 2011, p. 1–10. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-75-1.
  • ŠIMKOVÁ, Martina, SIXTA, Jaroslav. The development of the consumption of pensioners in the Czech Republic. Liberec 30.08.2012 – 01.09.2012. In: Applications of mathematics and statistics in economy [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, p. 1–12. ISBN 978-80-245-1905-0.

Pedagogika

  • od 2011, Výuka základních kurzů Statistiky 4ST201
  • od 2011, Výuka základních kurzů Demografie 4DM201