Termíny pro odevzdávání disertačních prací k malým obhajobám

Počínaje kalendářním rokem 2015 se na doktorském studijním oboru Statistika budou malé obhajoby disertačních prací konat vždy na společném zasedání KSTP, KEST a KDEM, a to v lednu, v dubnu a v září. Termíny, do kterých bude možné práce odevzdávat, jsou stanoveny takto:

Termín malé obhajoby Poslední den pro odevzdání prací
leden 2015 1. prosince 2014
duben 2015 2. března 2015
září 2015 26. června 2015

V následujících letech budou stanoveny termíny ve stejných měsících.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague