Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabízená témata disertačních prací

Související stránky

Téma
Školitel
Stárnutí obyvatelstva v zemích EU doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Úmrtnost v Českých zemích doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Plodnost v Českých zemích doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Důsledky stárnutí populace na potřeby sociálních služeb doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.