Zaměření, informace a předměty vedlejší specializace

4DS Demografie a sociální analýza

A. Garant: doc. Ing. Langhamrová Jitka, CSc., katedra demografie

B. Charakteristika

Cílem studia vedlejší specializace je seznámit se s některými poznatky o zákonitostech i o empirických skutečnostech demografického a sociálního vývoje a s vybranými metodami práce s číselnými údaji z této zajímavé a důležité oblasti života společnosti.

Předmět zájmu specializace je tedy dán široce pojatou oblastí sociální problematiky vymezenou:

1. odvětvově odvětvími jako je školství, zdravotnictví, kultura aj., resp.

2. problémově oblastmi jako je životní úroveň, spotřeba, kriminalita, sociální patologie apod.

Znalost souboru relevantních metod a skutečností i schopnost jejich aplikace je nezbytným předpokladem kvalitní práce ekonoma v uvedených sférách činnosti.

Předpoklady uplatnění absolventů v praxi: Vyhlídky uchazečů na uplatnění v praxi jsou dobré, protože široká sociálně-ekonomická oblast postrádá odborníky vzdělané v základním oboru, kteří mají zároveň dobrou schopnost využívat v oblasti svého zájmu kvantitativní metody zaměřené na oblast populačního a sociálního vývoje.

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Specializace je ZAKÁZÁNA pro studenty magisterského oboru ED-Ekonomická demografie.

D. Kapacita na semestr:

Neomezena.

E. Požadavky na absolvování:

Předměty pro studenty, kteří byli zapsáni do VS do ZS 2012/2013 včetně!
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  sP – Povinný předmět vedl.spec. (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DM415 Ekonomická demografie I*
zkouška ECTS 6
4DM401 Obecná demografie zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika*
zkouška ECTS 3
 
  sSZ – Státní zkouška z vedlejší specializace (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DS Státní zkouška z vedlejší specializace zkouška ECTS 3
 
  sV – Volitelný předmět vedl. spec. (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 15 kr.)
4DM414 Aktuárská demografie zkouška ECTS 6
4DM419 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 6
4DM409 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 3
4DM416 Demografické modely zkouška ECTS 6
4DM403 Demografický seminář II zkouška ECTS 3
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
4DM425 Ekonomická demografie II zkouška ECTS 6
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření zkouška ECTS 3
4ES411 Hospodářská statistika zkouška ECTS 6
4ES508 Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje**
zkouška ECTS 3
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu***
zkouška ECTS 3
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)***
zkouška ECTS 3
4DM404 Matematická demografie zkouška ECTS 6
4ES408 Národní účetnictví zkouška ECTS 3
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy zkouška ECTS 6
4DM417 Populační ekonomika zkouška ECTS 6
5HP301 Sociální a zdravotní systém zkouška ECTS 6
4ES528 Statistické rozbory ekonomiky ČR (anglicky)**
zkouška ECTS 3

 

* Státní zkouška se skládá z předmětů označených hvězdičkou a z předmětu z dvojice Aktuárská demografie (4DM414) nebo Ekonomická demografie I (4DM415).

** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

*** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

 

Předměty pro studenty, kteří studují vedlejší specializaci od LS 2012/2013 včetně!
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  sP – Povinný předmět vedl.spec. (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DM425 Ekonomická demografie II
zkouška ECTS 6
4DM401 Obecná demografie zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika
zkouška ECTS 3
 
  sSZ – Státní zkouška z vedlejší specializace (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DS Státní zkouška z vedlejší specializace zkouška ECTS 3
 
  sV – Volitelný předmět vedl. spec. (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 15 kr.)
4DM414 Aktuárská demografie zkouška ECTS 6
4DM419 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 6
4DM416 Demografické modely zkouška ECTS 6
4DM403 Demografický seminář II zkouška ECTS 3
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření zkouška ECTS 3
4ES411 Hospodářská statistika zkouška ECTS 6
4ES508 Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje**
zkouška ECTS 3
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu***
zkouška ECTS 3
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)***
zkouška ECTS 3
4DM404 Matematická demografie zkouška ECTS 6
4ES408 Národní účetnictví zkouška ECTS 3
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy zkouška ECTS 6
5HP301 Sociální a zdravotní systém zkouška ECTS 6
4ES528 Statistické rozbory ekonomiky ČR (anglicky)**
zkouška ECTS 3

** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

*** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague