Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní zkoušce z 4DS

Související stránky

Z předmětů garantovaných katedrou DEMOGRAFIE musí mít student osvojené znalosti z následující problematiky:

 • Základní prostředky demografického modelování a populační prognostiky
 • Zkoumání změn a struktury rozmístění obyvatelstva a hodnocení úrovně, změn a struktury prostorové mobility obyvatelstva
 • Demografická struktura obyvatelstva a její charakteristiky
 • Životní cyklus, základní pojmy a souvislosti s tabulkami života
 • Populační modely, stabilní a stacionární populace
 • Modelování úmrtnosti v demografické analýze
 • Úmrtnostní tabulky a další typy tabulek života
 • Ekonomická struktura obyvatelstva a její charakteristiky
 • Demografické projekce, komponentní metoda bez migrace a s migrací, odvozené projekce
 • Střední, pravděpodobná, normální délka života, délka života ve zdraví
 • Porodnost, plodnost z pohledu základních ukazatelů
 • Úmrtnost, smrtnost z pohledu základních ukazatelů
 • Migrace, mobilita, jejich základní ukazatele.
 • Lidský kapitál, možné způsoby jeho měření a prognózování

a z tematické oblasti SOCIÁLNÍ ANALÝZA musí být student schopen prokázat znalost z okruhů

 • Zdroje statistických dat v sociální statistice (typy statistických zjišťování a zdrojů dat, statistická šetření v sociální oblasti)
 • Metodika a organizace výběrových šetření u domácností
 • Obyvatelstvo a domácnosti, populační cenzy a jejich metodika
 • Indexy spotřebitelských cen – způsob konstrukce a zjišťování údajů, indexy životních nákladů
 • Statistika ekonomické aktivity obyvatelstva, mezd a trhu práce
 • Statistika spotřeby domácností – metodika, využití údajů
 • Statistika příjmů a životních podmínek domácností, příjmová rozdělení, míry příjmové diferenciace
 • Měření chudoby, alternativní (nepeněžní) ukazatele chudoby a sociální deprivace