Diplomové práce z vedlejší specializace

Studenti vedlejší specializace 4DS – Demografie a sociální analýza mají za určitých okolností možnost psát své diplomové práce na katedře demografie.

Podmínky psaní diplomových prací pod vedením některého člena katedry demografie jsou:

Pokud student píše diplomovou práci na katedře demografie z vedlejší specializace 4DS – Demografie a sociální analýza, pak se oponent diplomové práce zpravidla vybírá z katedry, na které student studuje svou hlavní specializaci – svůj hlavní studijní obor.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague