Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden 2017

Pro zdárný průběh státních závěrečných zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní zkoušku a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 9. 12. 2016.  Je nutné přihlásit se na státní zkoušku a obhajobu diplomové práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS.
  • státní zkoušky a obhajoby se budou konat  30. 1. 2017 podle počtu přihlášených.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 20. 1. 2017.
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 5. 1. 2017 na katedře v úředních hodinách. Při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS.