Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2018

Související stránky

Pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie, č. dv. 381NB nejpozději 13. 12. 2017.  Je nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS.
  • státní zkoušky a obhajoby se budou konat  25. 1. 2018 podle počtu přihlášených.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 15. 1. 2018.
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 5. 1. 2018 na katedře v  úředních hodinách. Při odevzdání musí být bakalářská práce vložena v InSIS.