Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán

Související stránky

Studijní obor Sociálně-ekonomická demografie

Garant: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demografickém chování obyvatelstva České republiky a jejich ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim věnována stále větší pozornost ve všech oblastech života společnosti, tedy i na úrovni národního hospodářství. Aby se společnost mohla připravit na dopady, které tyto změny s sebou přinášejí, je nezbytné demografický vývoj nejen analyzovat, ale též vytvořit si představu o jeho budoucím průběhu. Důvodem, proč je třeba věnovat této problematice mimořádnou pozornost, je skutečnost, že změny v demografickém chování takového charakteru, k jakým dochází v současné době, nebyly nikdy v historii zaznamenány.

Demografie na jedince nahlíží z jiného pohledu než ekonomie. Ekonomie jej vnímá jako producenta a spotřebitele, zajímají ji lidské zdroje, které má k dispozici a které musí saturovat. Lidské zdroje, resp. lidský kapitál jsou v současné době považovány za největší bohatství každého státu. Lidé jsou zásoba budoucí pracovní síly, plátci daní, pro výrobce potencionální spotřebitelé. Investice do reprodukce lidských zdrojů se každému státu bohatě vyplatí – od ní se odvíjejí všechny další možnosti rozvoje společnosti. Reprodukce lidských zdrojů se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství. Reprodukci lidských zdrojů však těžko můžeme posuzovat bez demografického pohledu. A ekonomicko‑demografický pohled na problematiku stárnutí obyvatelstva spojený s pohledem sociálním je právě to, co je v současné době důležité. Bude zapotřebí dostatek odborníků s ekonomickým vzděláním, kteří mají dostatečně široké znalosti z demografie, statistiky, informatiky i sociální a hospodářské politiky.

Absolventi oboru Sociálně-ekonomická demografie získají dostatečně široké ekonomické vzdělání a velmi dobrý základ ze statistických a demografických metod. Budou umět formulovat a obhájit odborné argumenty pro rozhodování a strategické plánování rozvoje společnosti, konkrétně pro rozhodování, kde bude třeba znát souvislosti mezi demografickým a ekonomickým vývojem a rozvojem lidského kapitálu, a to na celostátní i regionální úrovni. Budou umět shromažďovat, zpracovávat a interpretovat statistické údaje o socio-demograficko-ekonomických jevech a procesech a jejich důsledcích, budou umět vysvětlit problémy stárnoucí společnosti jak na odborném fóru, tak laické veřejnosti a budou připraveni rozšiřovat si své odborné znalosti dalším studiem či samostudiem.

Absolventi oboru budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří budou schopni odpovídajícím způsobem reagovat na rostoucí podíl osob vyššího věku ve společnosti a na důsledky, které s sebou stárnutí populace přináší. Naleznou uplatnění v centrálních ekonomických institucích, v oblasti státní správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, ale i v komerční sféře, například v bankách, pojišťovnách, investičních fondech a v mnoha dalších profesích.

Absolventi oboru mohou své znalosti podle oblasti svého zájmu rozšířit v některém z navazujících magisterských oborů, především na Fakultě informatiky a statistiky v oboru Statisticko-pojistné inženýrství nebo na Národohospodářské fakultě v některém z oborů magisterského programu Ekonomie a hospodářská správa, či pokračovat studiem demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

 Studijní plán:

Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  cOJA – Odborný předmět v cizím jazyku (t: 2)
Skupina předmětů volitelných
 
  cTVS1 – Tělesná výchova (t: 1)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
min. 2 kurzy nabízené CTVS, ze kterých student musí získat zápočet
  cVB – Celošk. volně volit. předmět (t: 3)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 12 kr.)
libovolné předměty z nabídky všech kateder VŠE (v sumaci za min. 12 kreditů)
  oJ1 – Jazykový předmět – první jazyk (t: 1)
Skupina předmětů volitelných
2AJ211 Angličtina pro ekonomická studia 1 zápočet ECTS 3
2AJ212 Angličtina pro ekonomická studia 2 zkouška ECTS 3
2AJ111 Business English pro středně pokročilé 1 zápočet ECTS 3
2AJ112 Business English pro středně pokročilé 2 zkouška ECTS 3
2AJ309 Příprava na BEC Higher I zápočet ECTS 3
2AJ310 Příprava na BEC Higher II zkouška ECTS 3
2AJ307 Příprava na BEC Vantage I zápočet ECTS 3
2AJ308 Příprava na BEC Vantage II zkouška ECTS 3
2AJ305 Příprava na CAE I zápočet ECTS 3
2AJ306 Příprava na CAE II zkouška ECTS 3
2AJ303 Příprava na FCE I zápočet ECTS 3
2AJ304 Příprava na FCE II zkouška ECTS 3
 
  oJ2 – Jazykový předmět – druhý jazyk (t: 1)
Skupina předmětů volitelných
4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině) zkouška ECTS 3
4DM251 Demografie I (v angličtině) zkouška ECTS 4
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
2RO103 Francouzština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO104 Francouzština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO105 Francouzština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO106 Francouzština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO101 Francouzština pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2RO102 Francouzština pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
2RO107 Francouzština pro středně pokročilé zápočet ECTS 3
2RO108 Francouzština pro středně pokročilé IV zkouška ECTS 3
2RO133 Italština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO134 Italština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO135 Italština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO136 Italština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO131 Italština pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2RO132 Italština pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
2NJ103 Němčina pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 1 zápočet ECTS 3
2NJ104 Němčina pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 2 zkouška ECTS 3
2NJ105 Němčina pro ekonomy – středně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2NJ106 Němčina pro ekonomy – středně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2NJ101 Němčina pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2NJ102 Němčina pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
2RO193 Portugalština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO194 Portugalština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO195 Portugalština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO196 Portugalština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO191 Portugalština pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2RO192 Portugalština pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
2RU103 Ruština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 1 zápočet ECTS 3
2RU104 Ruština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 2 zkouška ECTS 3
2RU105 Ruština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň 1 zápočet ECTS 3
2RU106 Ruština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň 2 zkouška ECTS 3
2RU101 Ruština pro ekonomy – základní úroveň 1 zápočet ECTS 3
2RU102 Ruština pro ekonomy – základní úroveň 2 zkouška ECTS 3
2RO163 Španělština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO164 Španělština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO165 Španělština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň I zápočet ECTS 3
2RO166 Španělština pro ekonomy – středně pokročilá úroveň II zkouška ECTS 3
2RO161 Španělština pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2RO162 Španělština pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
2NJ121 Švédština pro ekonomy – základní úroveň I zápočet ECTS 3
2NJ122 Švédština pro ekonomy – základní úroveň II zkouška ECTS 3
4ST318 Základy statistiky (v angličtině) zkouška ECTS 3
 
  oP – Oborově povinný předmět (t: 1)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 120 kr.)
4DM301 Bakalářský seminář zkouška ECTS 3
4DM222 Demografická praktika pro statistiky zkouška ECTS 3
4DM415 Ekonomická demografie I zkouška ECTS 6
5EN101 Ekonomie I. zkouška ECTS 8
3MI101 Ekonomie 1 zkouška ECTS 8
1FP201 Finance podniku zkouška ECTS 3
11F201 Finanční teorie. politika a instituce zkouška ECTS 5
4ES407 Hospodářská a sociální statistika zkouška ECTS 6
4IZ101 Informatika zkouška ECTS 5
3MA101 Management zkouška ECTS 4
33F101 Marketing a podniková politika zkouška ECTS 5
4MM101 Matematika pro ekonomy zkouška ECTS 6
4ES402 Metody statistického srovnávání zkouška ECTS 3
2SE201 Mezinárodní ekonomie zkouška ECTS 3
2PR101 Právo zkouška ECTS 5
4DM413 Regionální demografie zkouška ECTS 6
5HP201 Sociální politika zkouška ECTS 6
5RE205 Socioekonomická geografie zkouška ECTS 6
4ST301 Statistické metody 1 zkouška ECTS 6
4ST302 Statistické metody 2 zkouška ECTS 6
4ST201 Statistika zkouška ECTS 6
1FU201 Účetnictví I. zkouška ECTS 6
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky zkouška ECTS 6
4DM201 Základy demografie zkouška ECTS 6
5HP230 Základy hospodářské politiky zkouška ECTS 4
4DM206 Zdroje a databáze demografických dat zkouška ECTS 3
 
  oSZ – Předměty státní závěrečné zkoušky (t: 1)
Skupina předmětů povinných
DIP_B Obhajoba bakalářské práce zkouška ECTS 3
SED Státní zkouška ze studijního oboru zkouška ECTS 3
 
  oV – Oborově volit. předmět I. (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 24 kr.)
4ST303 Analýza kategoriálních dat zkouška ECTS 3
4DM223 Demografický seminář zkouška ECTS 3
4DM251 Demografie I (v angličtině) zkouška ECTS 4
55F101 Ekonomická propedeutika zkouška ECTS 4
5HP404 Ekonomika zdraví zkouška ECTS 6
5ZP200 Ekonomika životního prostředí zkouška ECTS 5
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření zkouška ECTS 3
3MI111 Hospodářské dějiny zkouška ECTS 4
5HD200 Hospodářské dějiny zkouška ECTS 5
2PL304 Lokální a regionální sociologie zkouška ECTS 6
4MM103 Matematika pro informatiky a statistiky zkouška ECTS 6
5RE204 Regionální a municipální ekonomie zkouška ECTS 6
5HP301 Sociální a zdravotní systém zkouška ECTS 6
5PR221 Sociální psychologie správy zkouška ECTS 2
5HP403 Společenský kapitál a rodina zkouška ECTS 6
4ST315 Statistika v R zkouška ECTS 3
5FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace zkouška ECTS 3
5HP224 Trh práce (krátký kurz) zkouška ECTS 2
4ST111 Úvod do pravděpodobnosti zkouška ECTS 3
4ST318 Základy statistiky (v angličtině) zkouška ECTS 3